Jin Jiang International Hotel Xi'an

Room AREA (sqm)
THEATRE
CHINESE BANQUET
WESTERN BANQUET
CLASSROOM
RECEPTION
BOARDROOM
U-SHAPE
Kempinski Grand Ballroom 1400 1500---870800 1000------
Kempinski Ballroom A 700 700---410360 500------
Kempinski Ballroom B 700 550---300324 4008090
Chan He 90 ------------ ---------
Ba He 81 ------------ ---------
Qinling 112 ---70------ ---------
Qinling A 112 ---60------ ---------
Qinling B 64 ---20------ ---1218
Huashan 168 ---60------ ---------
Huashan Small Room 56 ------------ ---12---
Xin Cheng 126 ------------ ---22---
Bei Lin 126 9070---42 802430
Chang An 56 5030---30 401218
Lian Hu 56 5030---24 401218
Wei Yang 35 30------18 ---12---
VIP Yan Ta 195 160120---96 1405042
Yan Ta Small Room 64 ------------ ---------
Executive Boardroom 112 ------------ ---26---
Rotunda Room 540 250200---150 250---110
West VIP Room 32 ------------ ---------
East VIP Room 32 ------------ ---------
Executive Lounge Private Meeting Room ABC 238 180120---100 140------
Executive Lounge Private Meeting Room A 81 5040---30 501824
Executive Lounge Private Meeting Room B 81 5040---30 501824
Executive Lounge Private Meeting Room C 76 5040---30 501824
South Foyer 1181 ------------ ---------
Grand Ballroom Asia 440 400260---200 400---160
Grand Ballroom Asia A 220 200120---100 200---80
Grand Ballroom Asia B 220 220120---100 200---80
Beijing 120 11070---55 1004550
Beijing A 40 3520---20 ---1215
Beijing B 40 3520---20 ---1215
Beijing C 40 3520---20 ---1215
L1 VIP Room 20 ------------ ---------
L1 Foyer 575 ------------ ---------
Washington 117 90---6042 903035
Washington A 54 30------15 ---12---
Washington B 63 60---4030 602024
Vienna 18 25---1015 ---12---
Venice 28 25---1015 ---12---
Tokyo 28 25---1015 ---12---
Sydney 28 25---1015 ---12---
Rome Theater 208 240--------- ---------
Grand Ballroom Europe 550 550---360270 550------
Grand Ballroom Europe A 272 250---240130 300100120
Grand Ballroom Europe B 280 250---240130 300100120
Athens 28 25------12 ---9---
London 98 90---6045 903035
London A 49 40---2020 401518
London B 49 40---2020 401518
Paris 44 50---3025 501820
L3 VIP Room A 31.5 ------------ ---------
L3 VIP Room B 35 ------------ ---------
L3 Foyer 340 ------------ ---------
Back