Zhenjiang jiu hua jinjiang international hotel

Room AREA (sqm)
THEATRE
CHINESE BANQUET
WESTERN BANQUET
CLASSROOM
RECEPTION
BOARDROOM
U-SHAPE
Jiuhua Ballroom 860 600------420 ---------
A 280 160------120 ------84
B 370 210------180 ------168
C 210 80------40 ------40
NanShan VIP 50 200------120 ------200
JinShan Function Room 320 240------160 ---------
Lotus VIP 46 ------------ ---------
501Meeting room 60 ------------ ------16
502Meeting room 60 ------------ ------16
503Meeting room 68 ------------ ------18
504Meeting room 48 ------------ ------12
505Meeting room 68 ------------ ------18
506Meeting room 68 ------------ ------18
507Meeting room 48 ------------ ------12
508Meeting room 40 ------------ ------10
Back