Taicang Jin Jiang International Hotel

Local Information

Hongqiao Airport Distance:40 km Travel time:30 mints Pudong Airport Distance:100 km Travel time:80 mints Golf course Distance:5 km Travel time:5 mints