Wenshan Phoenix Jin Jiang Hotel
Yasheng Jin Jiang Hotel Suizhong
Pingquan Jin Jiang Hotel Chengde
Lihua Jin Jiang Hotel Wuxi
Tianming Jin Jiang International Hotel Zhoukou
Times Jin Jiang Hotel Qingdao
XinYi Jin Jiang International Hotel Yangzhou
Stone Forest Jin Jiang International Resort
Jin Jiang International Hotel Liangdu
Wankai Jin Jiang Hotel Beijing
Guanye Jin Jiang Hotel Cangzhou
Huitong Jin Jiang Hotel Beijing
Jin Jiang Hotel Jiaxing
Yili Jin Jiang International Hotel Wulanchabu
Conglin Jin Jiang International Hotel Tongliao
Jin Jiang International Hotel Quanzhou
Sheng Yuan JJ International Hotel
J Hotel Shanghai Tower
Jialide JJ International Hotel
Runcheng Jin Jiang Hotel Huangshi
Jin Jiang International Hotel Ningguo
Jin Jiang International Hotel Hangzhou
XinYi Jin Jiang International Hotel Taizhou
Jin Jiang International Resort Hotel Wenzhou